Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/66/2020

(FO) Bubenčík Radko (19.03.1989)

Čierna Lehota 122, 04936 Čierna Lehota

Spisová značka, typ konania:
31OdK/66/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Stav konania:
25.06.2020 - Zrušený konkurz
História stavov konania:
07.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.02.2020 - Vyhlásený konkurz
25.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Bubenčík Radko, 122, 04936 Čierna Lehota, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie