Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/71/2020

(FO) Hamariová Mariana (10.05.1971)

Záhor 273 , 07253 Záhor

Spisová značka, typ konania:
30OdK/71/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Správca:
Stav konania:
26.06.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.06.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Hamariová Mariana, Záhor 273 , 07253 Záhor, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie