Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/111/2020

(FO) Málik Róbert (02.06.1987)

Sibírska 439 , 99106 Želovce

Spisová značka, typ konania:
4OdK/111/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
26.02.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
04.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.02.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Málik Róbert, Sibírska 439 , 99106 Želovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--