Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/54/2020

(FO) Daniel Arpád (07.07.1961)

Hviezdoslavov , 81104 Hviezdoslavov

Spisová značka, typ konania:
25OdK/54/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Dagmar Valocká
Správca:
Stav konania:
28.04.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
13.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.03.2020 - Vyhlásený konkurz
28.04.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Daniel Arpád, , 81104 Hviezdoslavov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie