Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/74/2020

(FO) Cibulík Rastislav (10.02.1994)

Selec 168, 91336 Selec

Spisová značka, typ konania:
38OdK/74/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
27.02.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.02.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Cibulík Rastislav, 168, 91336 Selec, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie