Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/80/2020

(FO) Hajdúšeková Monika (26.01.1974)

Družstevná 369/7 , 97212 Nedožery - Brezany

Spisová značka, typ konania:
40OdK/80/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Stav konania:
06.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
13.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
29.02.2020 - Vyhlásený konkurz
06.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Hajdúšeková Monika, Družstevná 369/7 , 97212 Nedožery - Brezany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie