Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/82/2020

(FO) Záhon Jaroslav (15.12.1968)

Kľačno , 97215 Kľačno

Spisová značka, typ konania:
40OdK/82/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
od 29.02.2020
Stav konania:
26.11.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
13.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
29.02.2020 - Vyhlásený konkurz
26.11.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Záhon Jaroslav, , 97215 Kľačno, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie