Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/82/2020

(FO) Kotlár Roman (05.04.1975)

Žabokreky nad Nitrou 261, 95852 Žabokreky nad Nitrou

Spisová značka, typ konania:
38OdK/82/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
10.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
13.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 03.03.2020
do 09.11.2020
Navrhovatelia:
Kotlár Roman, 261, 95852 Žabokreky nad Nitrou, Slovensko
Lehoty:
18.03.2020 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
17.04.2020 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
27.04.2020 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
04.05.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
18.05.2020 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie