Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/85/2020

(FO) Šarinová Zuzana (28.02.1990)

Ulica J. Pauleho 324, 97101 Prievidza

Spisová značka, typ konania:
38OdK/85/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
18.12.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
13.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.03.2020 - Vyhlásený konkurz
18.12.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Šarinová Zuzana, Ulica J. Pauleho 324, 97101 Prievidza, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie