Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/134/2020

(FO) Palko Václav (26.11.1954)

Cintorínska 483, 05934 Spišská Teplica

Spisová značka, typ konania:
2OdK/134/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
12.03.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
17.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.03.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Palko Václav, Cintorínska 483, 05934 Spišská Teplica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--