Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/56/2020

(FO) Bagi Branislav (13.12.1985)

Borinská 2930, 84103 Bratislava-Lamač

Spisová značka, typ konania:
8OdK/56/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Správca:
od 28.03.2020
Stav konania:
28.03.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
24.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.03.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
15.06.2020 Pondelok
Koniec základnej prihlasovacej lehoty na doručenie prihlášky pohľadávky
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie