Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/28/2020

(FO) Slobodová Margita (23.08.1982)

Kukučínová 52/4 , 83103 Bratislava - Nové Mesto

Spisová značka, typ konania:
32OdK/28/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ivona Hrčeková
Správca:
od 23.05.2020
Stav konania:
23.05.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
24.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
07.07.2020 Utorok
Koniec základnej prihlasovacej lehoty na doručenie prihlášky pohľadávky
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie