Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/60/2020

(FO) Németh Marek (06.11.1979)

Zbehy 142, 95142 Zbehy

Spisová značka, typ konania:
28OdK/60/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
Stav konania:
26.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
25.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.03.2020 - Vyhlásený konkurz
26.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Németh Marek, 142, 95142 Zbehy, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie