Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/137/2020

(FO) Bíro Tomáš (04.09.1985)

Belianska 1461, 96901 Banská Štiavnica

Spisová značka, typ konania:
2OdK/137/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
od 06.03.2020
Stav konania:
06.03.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
13.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
06.03.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bíro Tomáš, Belianska 1461, 96901 Banská Štiavnica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--