Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/62/2020

(FO) Kováčová Mária (08.05.1964)

Tabánska 116, 93601 Šahy

Spisová značka, typ konania:
30OdK/62/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
26.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
25.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
19.03.2020 - Vyhlásený konkurz
26.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Kováčová Mária, Tabánska 116, 93601 Šahy, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie