Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/60/2020

(FO) Škula Ján (19.10.1983)

Hlavná 126, 95305 Čierne Kľačany

Spisová značka, typ konania:
31OdK/60/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
Stav konania:
05.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
25.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.03.2020 - Vyhlásený konkurz
05.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Škula Ján, Hlavná 126, 95305 Čierne Kľačany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie