Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/7/2020

(FO) Ferencová Mária (06.08.1964)

Zákutie 626/33 , 08633 Zborov

Spisová značka, typ konania:
4OdK/7/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zuzana Berežná
Správca:
od 03.01.2023
Stav konania:
26.01.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
25.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.01.2023 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 26.02.2020
do 26.02.2020
Navrhovatelia:
Ferencová Mária, Zákutie 626/33 , 08633 Zborov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie