Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/62/2020

(FO) Ďurková Jozefína (20.03.1965)

Dlhá ulica 60/10 , 93521 Tlmače - Lipník

Spisová značka, typ konania:
31OdK/62/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
Stav konania:
13.03.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
25.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.03.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Ďurková Jozefína, Dlhá ulica 60/10 , 93521 Tlmače - Lipník, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie