Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/66/2020

(FO) Szabóová Renáta (26.01.1969)

Šafárikova 20 , 94002 Nové Zámky

Spisová značka, typ konania:
23OdK/66/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
Stav konania:
17.03.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
26.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.03.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Szabóová Renáta, Šafárikova 20 , 94002 Nové Zámky, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie