Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/67/2020

(FO) Slobodník Peter (16.12.1977)

Nová 338, 94143 Dolný Ohaj

Spisová značka, typ konania:
31OdK/67/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
Stav konania:
12.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
26.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.03.2020 - Vyhlásený konkurz
12.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Slobodník Peter, Nová 338, 94143 Dolný Ohaj, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie