Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/61/2020

(FO) Varga Ivan (05.03.1953)

Kopčianska 2970, 85101 Bratislava-Petržalka

Spisová značka, typ konania:
8OdK/61/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Správca:
od 10.04.2020
Stav konania:
10.04.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
25.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.04.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
15.06.2020 Pondelok
Koniec základnej prihlasovacej lehoty na doručenie prihlášky pohľadávky
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie