Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/67/2020

(FO) Salajová Andrea (04.01.1972)

Poľná 623/5 , 90066 Vysoká pri Morave

Spisová značka, typ konania:
8OdK/67/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Veronika Ileninová
Správca:
Stav konania:
07.07.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
26.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.04.2020 - Vyhlásený konkurz
07.07.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie