Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-8OdK/77/2020

(FO) Bukátová Alena, Bc. (29.06.1970)

Kazanská 25041/20A , 82106 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
B1-8OdK/77/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Správca:
od 02.03.2024
Stav konania:
02.03.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.03.2024 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 16.05.2020
do 01.03.2024
Navrhovatelia:
Bukátová Alena, Bc., Kazanská 25041/20A , 82106 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie