Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/39/2020

(FO) Bozsenyik Ján (10.09.1973)

Ivana Bukovčana 6124, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves

Spisová značka, typ konania:
32OdK/39/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ivona Hrčeková
Správca:
Stav konania:
21.05.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
06.07.2020 Pondelok
prihlášky pohľadávok veriteľov
05.08.2020 Streda
popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie