Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/136/2020

(FO) Malast Pavel (01.06.1973)

Prešov , 08001 Prešov

Spisová značka, typ konania:
2OdK/136/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
18.03.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
24.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.03.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Malast Pavel, , 08001 Prešov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--