Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/88/2020

(FO) Harvan Marian (03.11.1990)

Farská 544, 97668 Heľpa

Spisová značka, typ konania:
5OdK/88/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
04.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
03.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
06.03.2020 - Vyhlásený konkurz
04.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Harvan Marian, Farská 544, 97668 Heľpa, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--