Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/2/2020

(FO) Cibulcová Rozália (25.02.1946)

Kamenná Baňa 1567/38 , 06001 Kežmarok

Spisová značka, typ konania:
3OdK/2/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
Stav konania:
17.03.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
24.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.03.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Cibulcová Rozália, Kamenná Baňa 1567/38 , 06001 Kežmarok, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--