Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/46/2020

(FO) Dávidová Ružena (02.11.1957)

Hlavná 999/58 , 90031 Stupava

Spisová značka, typ konania:
32OdK/46/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ivona Hrčeková
Správca:
Stav konania:
30.07.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
27.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.05.2020 - Vyhlásený konkurz
30.07.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
29.05.2020 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
29.06.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
08.07.2020 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
13.07.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
29.07.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie