Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/100/2020

(FO) Veberová Zuzana (13.05.1990)

Jiráskova 1658, 91101 Trenčín

Spisová značka, typ konania:
40OdK/100/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
07.03.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
07.03.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Veberová Zuzana, Jiráskova 1658, 91101 Trenčín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie