(PO) GINIS Slovakijen s.r.o., IČO 36356514

Ružinovská 3, 821 02 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
8K/60/2014, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Správca:
Stav konania:
06.02.2015 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.11.2014 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
02.12.2014 - Začaté konkurzné konanie
06.02.2015 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 12.12.2014
do 05.02.2015
Navrhovatelia:
GINIS Slovakijen s.r.o., IČO 36356514, Ružinovská 3, 821 02 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--