Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/101/2020

(FO) Truhlík Dušan (13.08.1975)

K. Šmidkeho 2424, 91108 Trenčín

Spisová značka, typ konania:
40OdK/101/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
od 07.03.2020
Stav konania:
29.12.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
14.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
07.03.2020 - Vyhlásený konkurz
29.12.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Truhlík Dušan, K. Šmidkeho 2424, 91108 Trenčín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie