Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/70/2020

(FO) Daniel Rudolf (04.02.1979)

Skalica , 90901 Skalica

Spisová značka, typ konania:
36OdK/70/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Martin Smolko
Správca:
Stav konania:
20.05.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
27.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.03.2020 - Vyhlásený konkurz
20.05.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Daniel Rudolf, , 90901 Skalica, Slovensko
Lehoty:
05.05.2020 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
20.05.2020 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
04.06.2020 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie