Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/73/2020

(FO) Lorenčíková Katarína (25.06.1988)

Sv. Cyrila a Metoda 2871, 90501 Senica

Spisová značka, typ konania:
36OdK/73/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Martin Smolko
Správca:
Stav konania:
24.03.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.03.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Lorenčíková Katarína, Sv. Cyrila a Metoda 2871, 90501 Senica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie