Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/97/2020

(FO) Mészáros Arnošt (22.10.1957)

Niťová 1052, 90201 Bratislava-Ružinov

Spisová značka, typ konania:
8OdK/97/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Správca:
od 30.05.2020
Stav konania:
30.05.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
28.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie