Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/98/2020

(FO) Buchlíková Jana (13.06.1974)

Hany Meličkovej 3514/11C , 84105 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
8OdK/98/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Veronika Ileninová
Správca:
od 30.05.2020
Stav konania:
12.05.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
28.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.05.2020 - Vyhlásený konkurz
12.05.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
29.06.2020 Pondelok
Koniec základnej prihlasovacej lehoty na doručenie prihlášky pohľadávky
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie