Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/101/2020

(FO) Tóthová Adriana, Ing. (15.07.1956)

Ľubovnianska 3195/2 , 85107 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
8OdK/101/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Správca:
Stav konania:
30.05.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
28.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
15.06.2020 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
14.07.2020 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
24.07.2020 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
29.07.2020 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
13.08.2020 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie