Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/116/2020

(FO) Rejchrtová Naděžda (30.09.1947)

Veľké Uherce 360 , 95841 Veľké Uherce

Spisová značka, typ konania:
40OdK/116/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
19.01.2021 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
27.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.03.2020 - Vyhlásený konkurz
19.01.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Rejchrtová Naděžda, Veľké Uherce 360 , 95841 Veľké Uherce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie