Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/74/2020

(FO) Mányová Alica (01.06.1972)

Komjatická 59 , 94001 Nové Zámky

Spisová značka, typ konania:
28OdK/74/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
--
Stav konania:
07.05.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
02.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.03.2020 - Vyhlásený konkurz
07.05.2020 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 10.03.2020
do 07.05.2020
Navrhovatelia:
Mányová Alica, Komjatická 59 , 94001 Nové Zámky, Slovensko
Lehoty:
02.05.2020 Sobota
45 dňová základná prihlasovacia lehota
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie