Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/81/2020

(FO) Almaský Pavol (23.12.1977)

Santovka , 93587 Santovka

Spisová značka, typ konania:
28OdK/81/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
Stav konania:
18.03.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.03.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Almaský Pavol, , 93587 Santovka, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie