Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/80/2020

(FO) Lakatoš Jozef (31.05.1989)

Borová 867, 94901 Nitra

Spisová značka, typ konania:
29OdK/80/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Pavol Varečka
Správca:
Stav konania:
12.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
02.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.03.2020 - Vyhlásený konkurz
12.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Lakatoš Jozef, Borová 867, 94901 Nitra, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie