Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/79/2020

(FO) Hain Stanislav (04.05.1968)

Janka Kráľa 698, 95617 Solčany

Spisová značka, typ konania:
30OdK/79/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Marek Olekšák
Správca:
Stav konania:
26.03.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.03.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Hain Stanislav, Janka Kráľa 698, 95617 Solčany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie