Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/86/2020

(FO) Süčová Anna (15.03.1945)

Nižné Nemecké 54 , 07252 Jenkovce

Spisová značka, typ konania:
31OdK/86/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Správca:
Stav konania:
12.03.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
26.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.03.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Süčová Anna, Nižné Nemecké 54 , 07252 Jenkovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie