Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/17/2020

(FO) Lichvan Lukáš (22.11.1985)

Jasenov 294, 06601 Jasenov

Spisová značka, typ konania:
4OdK/17/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zuzana Berežná
Správca:
Stav konania:
21.03.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.03.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Lichvan Lukáš, 294, 06601 Jasenov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--