Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/108/2020

(FO) Makula Erik (15.12.1987)

Bratislava-Petržalka , 85212 Bratislava-Petržalka

Spisová značka, typ konania:
8OdK/108/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová
Správca:
Stav konania:
15.12.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
02.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.06.2020 - Vyhlásený konkurz
15.12.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie