Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/75/2020

(FO) Fatona Tibor (26.06.1960)

Dunajská Streda , 92901 Dunajská Streda

Spisová značka, typ konania:
36OdK/75/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Martin Smolko
Správca:
Stav konania:
31.03.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
28.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
31.03.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Fatona Tibor, , 92901 Dunajská Streda, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie