Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/123/2020

(FO) Malík Milan (11.12.1983)

Borčany 20, 95636 Borčany

Spisová značka, typ konania:
38OdK/123/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
20.03.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
02.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.03.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Malík Milan, 20, 95636 Borčany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie