Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/152/2020

(FO) Daňová Nadežda (06.03.1962)

Brestov 93, 06601 Brestov

Spisová značka, typ konania:
5OdK/152/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
20.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
02.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.03.2020 - Vyhlásený konkurz
20.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Daňová Nadežda, 93, 06601 Brestov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--