Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/92/2020

(FO) Brecko Peter (27.08.1972)

Nad Laborcom 1771, 07101 Michalovce

Spisová značka, typ konania:
30OdK/92/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Správca:
Stav konania:
20.03.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.03.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Brecko Peter, Nad Laborcom 1771, 07101 Michalovce, Slovensko
Lehoty:
06.04.2020 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
04.05.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
14.05.2020 Štvrtok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
19.05.2020 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
03.06.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie