Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/112/2020

(FO) Trepka Ján (01.06.1957)

Bučinová 8698, 82107 Bratislava-Vrakuňa

Spisová značka, typ konania:
8OdK/112/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Správca:
Stav konania:
04.06.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
03.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.06.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie