Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/116/2020

(FO) Hrebíčková Mária (30.06.1977)

Pezinok , 90201 Pezinok

Spisová značka, typ konania:
27OdK/116/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
n neobsadené
Správca:
od 11.06.2020
Stav konania:
11.06.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
03.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.06.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
26.06.2020 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
27.07.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
05.08.2020 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
10.08.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
26.08.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie